English version


Christer Svensson
Commercial


En portal till mina internetpublikationer inom ekonomi, kemi och undervisning, släktforskning, programmering, lantbruk, fritid och miljövård.